Vi har igennem vores bachelorprojekt på pædagoguddannelsen i Svendborg, skrevet om børns udvikling gennem teaterets æstetiske processer hvor vi har haft et samarbejde med Mutter & Mus.

Vi har sammen med en gruppe børnehavebørn (4-5 år) arbejdet med H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet.

Vi mener at Mutter & Mus’ kostumer danner et fantastisk grundlag i pædagogens arbejde med læreplanens 6 temaer.

Vi har set hvordan børnene elsker at påtage sig en rolle og hvordan eventyret bliver mere forståeligt og virkeligt når de får kostumerne på.

Ved at opsætte diverse aktiviteter og hele tiden supplere op med kostumerne har børnene udfordret egne grænser ved at stå frem for andre men har samtidig også lært meget om andres grænser og hvordan de kan hjælpe hinanden i en sådan proces.

Efter vores samarbejde med Mutter & Mus vil vi helt sikkert arbejde videre med kostumer og eventyr i fremtiden og vi opfordrer andre institutioner til også at gøre brug af Mutter & Mus, da disse kostumer appellere til børnenes fantasi med farver og design. Kostumerne er lette at tage af og på og er enkle men alligevel med detaljer og finesser der gør at børnene ikke er i tvivl om hvem deres rolle er.